Janneke Gramberg

Mijn naam is Janneke Gramberg. Ik ben geboren in Eindhoven in een kunstzinnig gezin. Met mijn dochter Luca, mijn partner Arjan en zijn twee zoons Cas en Tom woon ik in Asselt aan de Maasplassen net boven Roermond. Van nature ben ik enthousiast, nieuwsgierig en systematisch. Ik ben een harde werker. Ik hou van uitdagende opdrachten en afwisseling. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en andere culturen te ervaren. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een gezonde economie en samenleving.

Mijn kracht zit in het vertalen van abstracte visies en wensen naar concrete projecten of programma’s. En in het organiseren van resultaatgerichte samenwerking. Het liefst werk ik met multidisciplinaire teams om via kruisbestuiving tot innovatieve en ‘out-of-the-box’ oplossingen te komen. Co-creatie dus. Daarnaast ben ik goed in het vergaren van kennis en inzicht in ontwikkelingen, om deze te vertalen in een passende strategie voor de organisatie.

Voor wat betreft projectorganisatie en aansturing ben ik resultaatgericht en hou ik van een duidelijke structuur met heldere rollen, activiteiten en planning. Ik neem mijn opdrachten serieus en maak de dingen graag af.

Kennis en ervaring

Oorspronkelijk heb ik chemische procestechnologie gestudeerd aan de Coloured-transition-metal-solutionsTechnische Universiteit in Eindhoven en een jaar onderzoek gedaan aan Harvard University. Ik ben afgestudeerd bij Shell. Ik heb er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid en werking van verschillende type autokatalysatoren voor de reiniging van uitlaatgassen, en naar de verbetering van de energie-efficiency van complexe systemen.

Omdat ik mij graag in wil zetten voor de praktische toepassing van duurzame innovatie, ben ik na mijn studie in 1993 voor Demkolec gaan werken. Dit was een proeffabriek om op een schonere manier elektriciteit op te wekken uit steenkool. Daar heb ik in multidisciplinaire, internationale teams samengewerkt aan de opstart en systeem verbeteringen. Daarnaast was ik technoloog voor de waterzuiveringsfabriek. En ik gaf toelichtingen over deze technologie aan internationale gezelschappen.

3101749_bd592129Nadat de opstartfase was afgerond, ben ik in 1997 voor DSM gaan werken als projectleider. Daar was ik verantwoordelijk voor het bedenken concepten op technologisch, logistiek en organisatorisch gebied, advies en projectmanagement. Het ging met name om verbeteringen gericht op veiligheid, milieu, duurzaamheid en ergonomie. Ik heb gezorgd voor eenduidige werkprocessen voor projecten en de omgang met veiligheidsmaatregelen. Samen met ICTers heb ik veiligheid ondersteunende software ontwikkeld en SAP Logistics geïmplementeerd voor de ondersteuning van logistieke- en planningsprocessen. Mijn rol daarbij was de inbreng vanuit technologisch perspectief en de gebruikerskant. Ook heb ik meegewerkt aan de transformatie van DSM naar Life Sciences en de ontwikkeling van Chemelot. De voorbereiding hiervan was een complexe operatie. Binnen dit totaalprogramma heb ik enkele deelprojecten uitgevoerd, met name het ontvlechten en centraliseren van utility’s.

Toen het onderdeel van DSM waarbinnen ik werkzaam was werd verkocht en in een meer consoliderende fase terecht zou komen, heb ik besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Meer op het maatschappelijk vlak en met meer externe contacten. In 2003 ben ik voor REO Midden-Limburg gaan werken, een kleine maatschappelijke organisatie voor economische ontwikkeling en regionale samenwerking. De voorloper van het huidige OML. Het doel was het creëren van meer werkgelegenheid in de regio door de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen en natuurgebieden en de ondersteuning van bedrijven bij uitbreiding, verplaatsing en vestiging.

Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor het hele ontwikkelingstraject van Bee-landing-on-flower-0bgrondverwerving, bouwrijp maken, het regelen van beheer en parkmanagement tot en met sales en notarieel transport. Daarnaast gaf ik strategisch advies aan bedrijven en retail ondernemers. Daarbij heb ik samengewerkt met veel verschillende partijen zoals gemeentes, provincie, Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV, nutsbedrijven, natuur beherende organisaties, architecten, civieltechnische aannemers en gevestigde bedrijven. Tijdens mijn werk heb ik mij bijgeschoold op juridisch en ruimtelijk vlak en op het gebied van vastgoed.

Toen in 2007 de coast-543316_1280ontwikkeling van bedrijventerreinen begon terug te lopen, ben ik voor BMC gaan werken. Dit is een management en adviesbureau voor de overheid. Ik heb voor verschillende gemeentes in huis gewerkt als projectmanager, strateeg en transitiemanager. Ruim 6 jaar heb ik allerlei verschillende opdrachten gedaan gericht op ruimtelijke, economische en sociale vernieuwing in samenwerking met ondernemers, bewoners en instellingen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en in gang zetten van lokaal en regionaal promotie- en acquisitiebeleid, retail ontwikkeling, realisatie van de centrumvisie in participatie met de winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners, verbetering van publieke dienstverlening, resultaatgerichte regionale samenwerking, het stimuleren van topsectoren (agrifood en logistiek), decentralisatie sociale domein, en het terugdringen van jeugdwerkloosheid door integrale ‘hands-on’ samenwerking. Tijdens mijn werk heb ik mijzelf bijgeschoold op juridisch en economisch vlak en het sociaal domein. In mijn vrije tijd heb ik verschillende systeemgerichte coaching opleidingen gedaan en ben ik mentor / coach geweest van tien collega adviseurs.

Sinds mei 2015 werk ik als zelfstandig adviseur en projectmanager onder de naam Vivaart. Dat staat VIVAARTvoor vaart in Verbinding en Innovatie. Het doel is om samen op koers te komen naar een gezonde economie, samenleving en organisatie. Vanuit Vivaart lever ik onafhankelijk strategisch advies en werk ik als organisator en projectmanager voor resultaatgerichte samenwerking en innovatie.