Vivaart

VIVAART staat voor Vaart in Verbinding en Innovatie en maakt netwerksamenwerking aan complexe maatschappelijke onderwerpen eenvoudiger. Haar missie is een gezonde economie en samenleving. VIVAART heeft ervaring met tal van economische, sociale en ruimtelijke onderwerpen en met het opzetten en aansturen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, ondernemers, bewoners en instellingen en in multidisciplinaire teams. .

Schoon schip

In het verleden zijn tal van samenwerkingsverbanden opgericht. Na verloop van tijd kan het zijn dat die niet meer het gewenste resultaat opleveren. Tijd om schoon schip te maken. Om zaken overboord te zetten, maar wel alert zijn om het goede binnenboord te houden.

VIVAART analyseert bestaande samenwerkingsverbanden en brengt onafhankelijk strategisch advies uit. Op basis daarvan kan de opdrachtgever kiezen welke samenwerkingsverbanden aansluiten bij haar huidige doelstellingen en waar zij dus actief op in wil blijven zetten. Dit geeft focus en biedt ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Kansenkaart

Soms komen veelbelovende ontwikkelingen niet tot stand. Kansen Historische_kaart_Nederlandse_kustworden niet gezien, niet opgepakt of er zijn obstakels, die realisatie in de weg staan. Mooie visies, beleid en plannen blijven in de kast liggen. VIVAART brengt de kansen en belemmeringen in kaart en gaat op zoek naar partijen, die er belang bij hebben en mee willen werken. Op basis hiervan kan de opdrachtgever haar koers bepalen en kiezen voor opties waar zij het meeste vertrouwen in heeft.

Alle hens aan dek

Tapisserie_bato1Meestal gaat samenwerken vol energie van start. Maar als er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt of er problemen zijn, kunnen de verschillen bovenkomen. Ook kunnen na verloop van tijd de inzichten veranderen en de focus verschuiven. Hierdoor kan de samenwerking in een impasse raken of gaat ieder zijn eigen weg. Tijd om alle hens aan dek te krijgen.

VIVAART zorgt voor heldere rollen, processen en spelregels, die voldoende ruimte bieden voor de voortgang. Maar ook om onderweg de vinger aan de pols te houden en bij te kunnen sturen mocht dat nodig zijn.

Vaart maken

Samen ontwikkelingen tot stand brengen vergt doelgerichtheid enBoracay_kitesurfing flexibiliteit. Je weet niet wat je op je pad vindt. Een groot team lijkt toegerust op de grootste uitdagingen. Maar samenwerking en het aansturen van complexe organisaties kost tijd en geld. Daar moet dus een balans in worden gevonden.

VIVAART biedt projectmanagement en advies voor resultaatgerichte samenwerkingsorganisaties. De inzet is een projectorganisatie, die zo licht en wendbaar is als mogelijk, maar ook zo zwaar als noodzakelijk. Met teamleden en netwerkorganisaties die onderweg in- of uit kunnen stappen.